Strona Główna

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych

 

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych jako centralna instytucja językowa w resorcie Obrony Narodowej prowadzi od kilkudziesięciu lat kształcenie na wszystkich poziomach zaawansowania językowego w zakresie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Kursy pięciomiesięczne i szeroka gama krótkoterminowych kursów doskonalących jest skierowana do żołnierzy zawodowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych i pracowników wojska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON, będąca w strukturze Studium, egzaminuje rocznie około 3 tysięcy osób oraz prowadzi certyfikację językową kandydatów kierowanych do służby poza granicami państwa. System egzaminacyjny zbiera pochlebne opinie nie tylko wśród kadry i pracowników wojska, ale także wśród pracowników innych resortów. Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych są honorowane miedzy innymi przez  MSZ, MSWiA oraz Służbę Cywilną RP.

Poza działalnością dydaktyczną i egzaminacyjną, Studium pełni także funkcje o charakterze doradczo-szkoleniowym i informacyjnym na rzecz innych ośrodków kształcenia językowego resortu, przygotowuje programowe podstawy procesu kształcenia, opracowuje teoretyczne podstawy egzaminowania, przygotowuje materiały egzaminacyjne na potrzeby nieetatowych komisji egzaminacyjnych. Przedstawiciele Studium uczestniczą w organizacji i realizacji wielu przedsięwzięć szczebla centralnego m.in. konferencji naukowo-metodycznych, kontroli językowych w uczelniach i centrach wojskowych, obsłudze tłumaczeniowej delegacji zagranicznych przybywających z wizytą do instytucji resortu Obrony Narodowej.

W celu utrzymania wysokich standardów kształcenia i egzaminowania Studium współpracuje z licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się edukacją językową.

 

 

 

Odwiedzono nas 2719966 razy