Strona Główna
W dniu 3. stycznia br. w Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych przeprowadzono testy kwalifikacyjne na semestralne kursy – edycja luty 2019 r.

Zgodnie z pkt. 36 decyzji Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26. czerwca 2015 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej, przeprowadzono ostatni etap procesu kwalifikacyjnego – test sprawdzający umiejętności językowe kandydatów na semestralne kursy języka angielskiego i rosyjskiego poziomu 2. oraz na kurs języka angielskiego poziomu 3. Do testów przystąpiło ponad 140 żołnierzy, którzy rozpoczęli „walkę” o jak najlepszy wynik, a tym samym o miejsce w „ławkach” Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych od lutego 2019 r.

Odwiedzono nas 4451621 razy