Strona Główna
W dniach 05-07.12.2018 r. w Studium odbyła się narada szkoleniowo- metodyczna nt. kształcenia i egzaminowania językowego w resorcie obrony narodowej.

Narada została zorganizowana przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego na bazie Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi i jej zasadniczym celem była ocena działalności w obszarze kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w SZ RP w 2018 r. W przedsięwzięciu, poza kierownikami placówek kształcenia językowego uczelni wojskowych, Dowództwa Generalnego RSZ i innych instytucji wojskowych, udział wzięli przedstawiciele Departamentu Kadr, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Sztabu Generalnego WP. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego reprezentował  Zastępca Dyrektora, Pan Łukasz JĘDRZEJCZAK.

Szerokie grono uczestników oraz poruszane tematy i problemy, dyskusje prowadzone podczas narady, a także wymiana bezcennych doświadczeń, przyczyniły się do przyjęcia ustaleń zmierzających do ujednolicenia procedur dotyczących żołnierzy, kandydatów na żołnierzy oraz pracowników cywilnych resortu w sferze kształcenia i egzaminowania językowego w Siłach Zbrojnych RP.

 

     

 

     

Odwiedzono nas 4451591 razy