Strona Główna
W dniu 21.09.2018 r. w WSNJO odbyło się szkolenie z arkusza kalkulacyjnego PROTO 1.0. Arkusz ma za zadanie poprzez automatyzację czynności, usprawnić pracę sekretarzy komisji egzaminacyjnych języków obcych.

Program umożliwia wprowadzanie danych słuchaczy przystępujących do egzaminu i na tej podstawie sporządzanie Arkuszy  Kodowania, Protokołów Egzaminacyjnych i automatycznego drukowania świadectw.

Autorem programu jest specjalista CKEJO MON, mjr Rafał NOWAKOWSKI, który wyszedł naprzeciw problemom z jakimi borykał się sekretariat komisji podczas licznych sesji egzaminacyjnych.

Zarówno szkolenie jak i sam program spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez użytkowników.

 

                                       

Odwiedzono nas 4349286 razy