Strona Główna
Na przełomie czerwca i lipca br. w Studium w Łodzi, podobnie jak i w pozostałych ośrodkach kształcenia językowego Sił Zbrojnych RP, zakończyły się kursy językowe.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON przeegzaminowała ponad 450 żołnierzy i pracowników wojska we wszystkich (10) ośrodkach kształcenia językowego Sił Zbrojnych, gdzie realizowane były kursy na poziomie 3. W pracach komisji zaangażowanych było 50 egzaminatorów, nie tylko etatowych, ale też oddelegowanych z innych placówek językowych.

 

W Studium, w okresie sesji (od 28 czerwca do 06 lipca), do egzaminów z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego na poziomach 1 – 3 przystąpiło w sumie ponad 300 żołnierzy i pracowników RON.

Odwiedzono nas 4451584 razy