Strona Główna
Maj minął w Studium pod znakiem egzaminów eksternistycznych prowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych MON.

Kadra i pracownicy resortu ON mieli możliwość przystąpienia do egzaminów z języków trochę mniej popularnych od angielskiego, ale również cieszących się sporym zainteresowaniem. Egzaminy z języka niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego odbyły się w dniu 11 maja na poziomie 1. oraz w dniu 18 maja na poziomie 2. W sumie, we wspomnianych egzaminach udział wzięło ponad 100 osób.

W kolejny majowy piątek, 25.05.2018 r., odbył się egzamin eksternistyczny z języka angielskiego na poziomie 3., na który stawiło się ponad 170 zdających.

Odwiedzono nas 4349284 razy