Strona Główna
W dniu 03 marca 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON przeprowadziła eksternistyczną sesję egzaminacyjną.

Piątkowy egzamin z języka angielskiego na poziomie 3. miał charakter eksternistyczny, a dla kandydatów do służby poza granicami kraju był egzaminem certyfikacyjnym, potwierdzającym posiadane już umiejętności językowe. Jak zawsze, możliwość przystąpienia do egzaminu na trzecim poziomie cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród żołnierzy i pracowników cywilnych resortu. Do egzaminu przystąpiło około 160 osób.

 

     

Odwiedzono nas 4264952 razy