Strona Główna
W dniach 28 lutego i 01 marca br. odbyło się szkolenie wprowadzające elektroniczny obiegu dokumentów w systemie informatycznym ARCUS w Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych.
Szkolenie przeprowadziły przedstawicielki Regionalnego Centrum Informatyki (RCI) Kraków, p. Anna GRZEGORCZYK oraz p. Edyta KASPERCZYK . W trakcie szkolenia kadra i pracownicy wojska zostali zapoznani ze sposobem wprowadzania dokumentów do systemu, dekretacji oraz z pozostałymi elementami i możliwościami SI ARCUS. Najważniejszym elementem szkolenia było praktyczne przesłanie dokumentów. Poszczególni użytkownicy systemu, na swoich miejscach pracy, rozpatrywali i przesyłali pisma do dalszej dekretacji pod czujnym okiem przedstawicielek RCI Kraków.
 
     
Odwiedzono nas 4264935 razy