Strona Główna
Na przełomie stycznia i lutego br. w Studium w Łodzi, jak też i w pozostałych ośrodkach kształcenia językowego Sił Zbrojnych RP, zakończyły się kursy językowe.

W Studium słuchacze przystąpili do egzaminów na poziomie 1. z języka angielskiego, rosyjskiego i francuskiego w dniach 29-30 stycznia, na poziomie 2. z języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i ukraińskiego w dniach 01-02 lutego, a 05-06 lutego to „chwila prawdy” dla poziomu 3. języka angielskiego, na który przyjechali także słuchacze doskonalącego kursu języka angielskiego na odległość aby potwierdzić swoje umiejętności językowe. 06 lutego był też dniem egzaminu eksternistycznego z języka rosyjskiego na poziomie 3.

Kształcenie językowe zakończyło również sześciu oficerów armii Azerbejdżanu, którzy przystępowali do egzaminu z języka angielskiego na poziomie 2. i 3.
 
    
 
    
Odwiedzono nas 4264925 razy