Strona Główna
W dniu 03 marca 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON przeprowadziła eksternistyczną sesję egzaminacyjną.
W dniach 28 lutego i 01 marca br. odbyło się szkolenie wprowadzające elektroniczny obiegu dokumentów w systemie informatycznym ARCUS w Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych.
W dniu 01 marca 2018r. Studium przystąpiło do ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod nazwą „spoKREWnieni służbą”. Chętni mogli oddać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 17/25.
W dniach 12 i 13 lutego w ośrodkach kształcenia językowego Sił Zbrojnych RP rozpoczęły się stacjonarne kursy języków obcych edycji luty 2018.
Na przełomie stycznia i lutego br. w Studium w Łodzi, jak też i w pozostałych ośrodkach kształcenia językowego Sił Zbrojnych RP, zakończyły się kursy językowe.


znaleziono: 41 wiadomości na 9 stronach
<<< -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - >>>

Odwiedzono nas 3935308 razy